تبلیغات
وبلاگ خوارزمی..::دانستن حق ماست::.. با نظرات سازنده تان ما را در ساختن وبلاگی بهتر یاری کنید.
وبلاگ خوارزمی


.:: آخرین مطالب ::.

صفحات


جدول رنگهای نامگذاری شده و مقادیر معادل هگز آن به ترتیب حروف الفباءAliceblue
#F0F8FF
 Antiquewhite
#FAEBD7
 Aqua
#00FFFF
 
Aquamarine
#7FFFD4
 Azure
#F0FFFF
 Beige
#F5F5DC
 
Bisque
#FFE4C4
 Black
#000000
 Blanchedalmond
#FFEBCD
 
Blue
#0000FF
 Blueviolet
#8A2BE2
 Brown
#A52A2A
 
Burlywood
#DEB887
 Cadetblue
#5F9EA0
 Chartreuse
#7FFF00
 
Chocolate
#D2691E
 Coral
#FF7F50
 Cornflowerblue
#6495ED
 
Cornsilk
#FFF8DC
 Crimson
#DC143C
 Cyan
#00FFFF
 
Darkblue
#00008B
 Darkcyan
#008B8B
 Darkgoldenrod
#B8860B
 
Darkgray
#A9A9A9
 Darkgreen
#006400
 Darkkhaki
#BDB76B
 
Darkmagenta
#8B008B
 Darkolivegreen
#556B2F
 Darkorange
#FF8C00
 
Darkorchid
#9932CC
 Darkred
#8B0000
 Darksalmon
#E9967A
 
Darkseagreen
#8FBC8F
 Darkslateblue
#483D8B
 Darkslategray
#2F4F4F
 
Darkturquoise
#00CED1
 Darkviolet
#9400D3
 Deeppink
#FF1493
 
Deepskyblue
#00BFFF
 Dimgray
#696969
 Dodgerblue
#1E90FF
 
Firebrick
#B22222
 Floralwhite
#FFFAF0
 Forestgreen
#228B22
 
Fuchsia
#FF00FF
 Gainsboro
#DCDCDC
 Ghostwhite
#F8F8FF
 
Gold
#FFD700
 Goldenrod
#DAA520
 Gray
#808080
 
Green
#008000
 Greenyellow
#ADFF2F
 Honeydew
#F0FFF0
 
Hotpink
#FF69B4
 Indianred
#CD5C5C
 Indigo
#4B0082
 
Ivory
#FFFFF0
 Khaki
#F0E68C
 Lavender
#E6E6FA
 
Lavenderblush
#FFF0F5
 Lawngreen
#7CFC00
 Lemonchiffon
#FFFACD
 
Lightblue
#ADD8E6
 Lightcoral
#F08080
 Lightcyan
#E0FFFF
 
Lightgoldenrodyellow
#FAFAD2
 Lightgreen
#90EE90
 Lightgrey
#D3D3D3
 
Lightpink
#FFB6C1
 Lightsalmon
#FFA07A
 Lightseagreen
#20B2AA
 
Lightskyblue
#87CEFA
 Lightslategray
#778899
 Lightsteelblue
#B0C4DE
 
Lightyellow
#FFFFE0
 Lime
#00FF00
 Limegreen
#32CD32
 
Linen
#FAF0E6
 Magenta
#FF00FF
 Maroon
#800000
 
Mediumaquamarine
#66CDAA
 Mediumblue
#0000CD
 Mediumorchid
#BA55D3
 
Mediumpurple
#9370D8
 Mediumseagreen
#3CB371
 Mediumslateblue
#7B68EE
 
Mediumspringgreen
#00FA9A
 Mediumturquoise
#48D1CC
 Mediumvioletred
#C71585
 
Midnightblue
#191970
 Mintcream
#F5FFFA
 Mistyrose
#FFE4E1
 
Moccasin
#FFE4B5
 Navajowhite
#FFDEAD
 Navy
#000080
 
Oldlace
#FDF5E6
 Olive
#808000
 Olivedrab
#688E23
 
Orange
#FFA500
 Orangered
#FF4500
 Orchid
#DA70D6
 
Palegoldenrod
#EEE8AA
 Palegreen
#98FB98
 Paleturquoise
#AFEEEE
 
Palevioletred
#D87093
 Papayawhip
#FFEFD5
 Peachpuff
#FFDAB9
 
Peru
#CD853F
 Pink
#FFC0CB
 Plum
#DDA0DD
 
Powderblue
#B0E0E6
 Purple
#800080
 Red
#FF0000
 
Rosybrown
#BC8F8F
 Royalblue
#4169E1
 Saddlebrown
#8B4513
 
Salmon
#FA8072
 Sandybrown
#F4A460
 Seagreen
#2E8B57
 
Seashell
#FFF5EE
 Sienna
#A0522D
 Silver
#C0C0C0
 
Skyblue
#87CEEB
 Slateblue
#6A5ACD
 Slategray
#708090
 
Snow
#FFFAFA
 Springgreen
#00FF7F
 Steelblue
#4682B4
 
Tan
#D2B48C
 Teal
#008080
 Thistle
#D8BFD8
 
Tomato
#FF6347
 Turquoise
#40E0D0
 Violet
#EE82EE
 
Wheat
#F5DEB3
 White
#FFFFFF
 Whitesmoke
#F5F5F5
 
Yellow
#FFFF00
 YellowGreen
#9ACD32
  ...

نویسنده : d .kh
چهارشنبه 8 آذر 1391
محکوم کردن توهین به پیامبر

امکانات

نظرسنجی

این وبلاگ را چه طور براورد میکنید؟

صفحات جانبی
مترجم محتویات وب
اطلاعات وب
  مدیریت: D.KH
نویسندگان

آمار بازدید
  • کل بازدید ها:
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :

وضعیت وب :
  • تعداد کل مطالب :
  • پیج رنک گوگل :
  • ای پی شما :

آخرین بروزرسانی